1.rozwiąż równania
a) I x-3I=4
b) I x+5I=12
c) √( x-3)²=16
d) I2x+6I+I3x+9I=10
e) I3x-6I=7+I x-2I
f) 2x²-9x-35=0
g) 2x²+3=-7x
h) x+10=3x²
i) 11(x²+5)=x
j) 3x²+1=7x
k) x³-7x²+12x=0
l) -2x⁴+9x³+5x²=0
ł) x³-9x²+2x-18=0
m) 2x³ +x² - 8x -4=0
n) x⁵ +5x⁴ + x³+5x²=0
o) x⁵-4x³-8x²+32=0
p) -7/x-1=8
r) 5x+4/2x-1=3
s) 4/x+5=6
t) 2x/x-7=x/x+1
u)2(do potęgi x)=⅛
w) 3(do potęgi x)=1/243
x)2(do potęgi x)=√8
y)log₂x=4
z)log⅖x=3

1

Odpowiedzi

2009-10-23T22:07:44+02:00
A) I x-3I=4
x-3=0
x=3

Rysójemy oś x zaznaczamy 3 i naprawo o 4 jednostki ( 8) i lewo 4 jednostki (-1)
Odp. Szukane liczby to x∈< -1,8>

b) I x+5I=12
Identycznie jak w a tylko na osi zaznaczamy -5

c) √( x-3)²=16
√x²-6x+9=16 (peznosimy 16 pod pierwiatkek)
√x²-6x+9-16=0
√x²-6x-7=0
Obliczamy Δ
Δ=b²-4*ac


I2x+6I+I3x+9I=10 (x na lewo liczby na prawo)
25x=10-91-61
25x=-142/:25
x=5,681 1 1