Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:44:23+01:00
G.) x+y=7
x - y = 1
x=7-y
7-y-y=1
-2y=1-7
-2y=-6
y=3
x=7-3
x=4
spr. 4+3=7
4-3=1
h. ) 2x - y = 4
x+y = 11
x=11-y
2x-y=4
2(11-y)-y=4
22-2y-y=4
-3y=4-22
-3y=-18
y=6
x=11-y
x=11-6
x=5
Spr.
2*5-6=4
10-6=4
5+6=11
i. ) x - 2y = -3
2x + 3y = 8
x=-3+2y
2(-3+2y)+3y=8
-6+4y+3y=8
7y=8+6
7y=14
y=2
x=-3+2y
x=-3+2*2
x=-3+4
x=1
spr. 1-2*2=-3
2*1+3*2=8
3 4 3