1.Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 5 punktów, a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo?

2. Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbrania grzybow.


Ogłaszam grzybobranie.!
Z każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trujący odbiorę 3talary.

Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zabronił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?

1

Odpowiedzi

2010-03-10T21:47:46+01:00
X-trujący grzyb
50-x - jadalny grzyb

1(50-x)-3x=18
50-x-3x=18
-x-3x=18-50
-4x=-32 /:(-4)
x=8
50-8=42
Odp: Jadalnych grzybów było 42, a trujących 8.