Zad. 1
Ułóż równania reakcji przedstawione schematami.
a) propanol + .... -> tlenek węgla (III) + ....
b) etanol + .... -> węgiel + ....
c) butanol + .... -> tlenek węgla (IV) + ....
Zad.2
Oblicz skład procentowy propanotriolu i etanodiolu.
Zad.4 Krzyżówka
A)Nazwa zwyczajowa etanodiolu (wyraz 6 literowy, 5 litera - O)
B)Inaczej rozkład (wyraz 7 literowy, 2 litera - N)
C)Powstaje w reakcji pierwiastka z tlenem (wyraz 7 literowy, 2 litera - T)
Zad.5
Do 200g 10% wodnego roztworu kwasu octowego dolano 100g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T09:46:38+01:00
Zadanie.1
a) propanol + tlen ----> tlenek węgla(II) +woda
b) etanol + tlen ----> węgiel + woda
c) butanol + tlen ----> tlenek węgla(IV) +woda

zadanie 4
a) GLIKOL
b)ANALIZA

zadanie 5
Do 200g 10% wodnego roztworu kwasu octowego dolano 100g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
dane:
mr= 200g + 100g =300

5ms=Cp*Mr/100
ms=20g

korzystamy za wzoru
cp = ms/mroztworu • 100% mroztw = mrozp + ms

cp (c%) - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mrozp - masa rozpuszczalnika
mrozt - masa roztworu

cp=20*100/300= 6,67%

Odp : Stężenie procentowe roztworu wynosi 6,67 %.
1 5 1