Temat :Pierwsi Chrześćijanie.
zadania.
1.opowiedz,o czym nauczał Jezus Chrystus
2.Wymień czynniki,które wpłynęły na rozpowszechnienie się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim.
3.Wyjaśnij,jakie były przyczyny sporów i podziałów wśród chrześćijan.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T21:54:12+01:00
-Jezus Chrystus nauczał, że powinniśmy być pokorni, kochający, dobrzy i przebaczający. Był On doskonałym przykładem tych przymiotów.
-czynniki -Chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać i ujawniać w wielu aspektach życia codziennego: -wśród kultury, muzyki, a co najważniejsze modlitwy. -Chrześcijanie głosili dystans wobec świata, ponieważ wszystko co istnieje na ziemi oraz nasze życie powinno być podporządkowane Bogu. To on jest stwórcą wszystkiego, więc jesteśmy poddani jego woli- przeznaczeniu.

-przyczyny sporów
-niezadowolenie z sprzedawanych odpustów (za pieniądze otrzymywano odpuszczenie grzechów)
-rozpusta księży (dalecy byli od przestrzegania przykazań)
-nie uznawanie wszystkich sakramentów( np. eucharystii)
-nie uznawanie świętości osób batyfikowanych
-chęć zezwolenia na zniesienie celibatu
1 1 1