Odpowiedzi

2010-03-10T22:00:58+01:00
Q=mcΔt-ciepło potrzebne na ogrzanie wody
Q=0,2kg×4200J/kg⁰C×60⁰C
Q=50400J
W=UIt -energia elektryczna
W=Q
t=Q/UI ,brak danych