Odpowiedzi

2010-03-10T21:58:17+01:00
Znaczenie mszaków w przyrodzie i życiu człowieka:
pozytywne :
- wzbogacają podłoże w próchnicę, przygotowując je dla innych roślin,
- pokrywając glebę zwartymi darniami, zmniejszają jej parowanie i zabezpieczają
ją przed wymyciem przez wodę i wywianiem przez wiatr,
- tworząc torfowiska wpływają na kształtowanie się klimatu: wiążąc duże ilości
wody i nasycając nią powietrze- przyczyniają się do zwiększenia opadów,
- powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał
opalowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do
otrzymywania gazu palnego,
- w ogrodnictwie torf używany jest do nawożenia gleby,
- w medycynie torf stosowany jest do kąpieli leczniczych jako tzw. borowina
oraz do produkcji leków, np. preparatu torfowego.
- używane bywają również do uszczelniania budynków
drewnianych.
- zasiedlanie różnych nieużytków np. hałdy negatywne:
-stają się często przyczyną zabagnień np. łąk- hamują wzrost innych roślin tworząc zwarty kobierzec pokrywający gęsto glebę
12 3 12
2010-03-10T21:58:33+01:00
Znaczenie mszaków w przyrodzie i życiu człowieka :
POZYTYWNE ;
- Wzbogacają podłoże w próchnicę, przygotowując je dla innych roślin.
- Pokrywając glebę zwartymi darniami, zmniejszają jej parowanie i zabezpieczają ją przed wymyciem przez wodę i wywianiem przez wiatr.
- Tworząc torfowiska wpływają na kształtowanie się klimatu: wiążąc duże ilości wody i nasycając nią powietrze- przyczyniają się do zwiększenia opadów.
- Powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał opałowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do otrzymywania gazu palnego.
- używane bywają również do uszczelniania budynków
drewnianych.
- zasiedlanie różnych nieużytków np. hałdy

NEGATYWNE:
- stają się często przyczyną zabagnień np. łąk- hamują wzrost innych roślin tworząc zwarty kobierzec pokrywający gęsto glebę
13 3 13