Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T08:02:04+02:00
,,Sonety Krymskie"
--> tekst tajemniczy, egzotyczny, wpływ orientalizmu(przejawem, wyrazy określające tamtą rzeczywistość)
--> czas akcji- wieczór, zach. Słońca, wsch. Księżyca
--> peryfraza- ,,srebrny król nocy" -- Księżyc
--> porównania
--> sonet przepełniony j. wschodu, przedstawia krajobraz, pejzaż orientalny

,,Stepy Akermańskie"
--> porównania:
a) step-ocean rozległy
b) wóz-łodka
c) łąki, trawy-fale
d) krzewy-wyspy koralowe
--> podmiot liryczny nocą,czuje się na stepie, jak żeglarz na morzu
--> używa motywów natury, by podkreślić charakter ciszy(głębokiej, przenikliwej)
--> wymienia sytuacje, które nie kojarzą się z żadnym dźwiękiem
--> ucho ludzkie,nie może usłyszeć tego, co się dzieje-> hiperbolizuje/ wyolbrzymia ciszę
--> Hiperbolizacja ciszy, po to, aby usłyszeć Litwę
--> nikt go nie woła, nikt na niego nie czeka
--> podmiot liryczny to tułacz, wędrowiec, pielgrzym

,,Droga nad przepaścią w Czufut-Kale"
--> podmiot liryczny, zwraca uwagę na to, czego adresat nie powinien robić (Mirza)-> instrukcja
-->Mirza pełni rolę przewodnika górskiego
--> podróżny powinien ,,oddać się" koniowi, bo ten jest częścią natury, wie jak sie zachować, i gdzie stanąć
--> Mickiewicz przerzuca część wersu, do kolejnej strofy- uzyskuje efekt zatrzymania
--> nie ma sensu patrzeć na dno, bo i tak się go nie zobaczy, jesli się zaś popatrzy w dół, to strach paraliżuje, można stracić równowagę i spaść
--> Przestroga przed lekceważeniem potęgi natury
--> podróżny- krnąbrny, ciekawy świata-spojrzał, i żyje, dało mu to jakąś mądrość życiową
--> jest to tak nie zwykłe, że nawet poeta nie może tego opisać

Sonety krymskie, podsumowanie:
--> najchętniej opisywane morze, góry, step
--> fascynacja orientem i naturą
--> natura- wyolbrzymiana, potężna, dominuje nad człowiekiem
--> bohater romantyczny
--> człowiek wyobcowany, zamyślony, ciekawy świata(bohater taki)
--> forma w większości tekstów klasyczna, niektóre udramatyzowane- miał odwagę nie podporządkowywać się tym sztywnym zasadą i regułą
--> sonety przyczyniły się do powstania romantycznego mitu stepów
1 5 1