1. Jaki Los spotkał legionistów?
2. Kiedy i z jakich Ziem powskało Księstwo Warszawskie?
3. O czym mówiła Konstytucja księstwa
4. Opisać bitwę pod Raszynem..


Błagam ....
To na jutro weźcie napiszcie...
Daje NAJJJ>>>>....................

Prosze..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

1

Odpowiedzi

2010-03-10T22:51:22+01:00
1. Nie wiem za bardzo o kogo ci chodzi, ale jeśli o te pierwsze Legiony, to żołnierze Ci zostali wysłanie na Santo Domingo (Haiti) w 1802r. aby tłumić tam antyfrancuskie powstanie. Wielu tam poległo lub zmarło od chorób tropikalnych, szacuje się, że około 300 przyłączyło się do buntowników i tam osiadło. Niewielu powróciło do Europy.
2. W 1807r. na mocy pokoju w Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego utworzono ks. Warszawskie. W 1809r. dołączono do niego jeszcze tereny z III zaboru austriackiego.
3. Konstytucja księstwa w znacznym stopniu nawiązywała do konstytucji 3 maja. Księstwo miało być monarchią konstytucyjną pod zarządzeniem Sasów, jednak prawdziwą władzę w państwie sprawował Napoleon. Był także dwuizbowy sejm, wprowadzono kodeks cywilny Napoleona oraz dekret grudniowy-który czynił chłopów wolnymi ludźmi. Można było także wyznawać jaką się chciało religię.
4. Na przedpolach Warszawy pod Raszynem w 1809r., dwukrotnie mniejsze wojska pod dowództwem Poniatowskiego stawiły czoła armii austriackiej. Co prawda Polacy tam przegrali, ale walkę tę uznano za sukces z racji strat wroga. Podczas tej bitwy J.Poniatowski, kiedy zrozumia, że naszym wojskom grozi otoczenie zsiadł z konia i zawołał „ZA mną bracia” i wraz ze swoimi wojskowymi przeszedł przez bagna i zapobiegł przedwczesnej klęsce. Co prawda po klęsce tej Austriacy zajęli stolicę, jednak Poniatowski zrobił sprytny wypad na tyły wroga np. na Zamość bez trudu je zajął i najazd Austriaków okazał się fiaskiem.
3 2 3