Pilne
22. Chcesz zapisać się na kurs językowy w Londynie. Rozmawiasz
z sekretarką szkoły językowej. Zapytaj:
• o liczebność grup;
• o częstotliwość zajęć;
• czy kurs kończy się egzaminem.
(rozmowę rozpoczyna zdający)
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:06:25+01:00
Hello I would like to know something about school language
• o liczebność grup;
How many people are in one group?
• o częstotliwość zajęć;
How often do the lessons take place?
• czy kurs kończy się egzaminem.
Does the course end by exam?

Should I pass an exam after the language course?