1. oblicz objętość i pole powierzchni:
- prostopadłościanu o wymiarach 2 cm × 1 dm × 5 mm
- sześcianu o krawędzi 1,2 cm
2. jaką długość ma krawędź sześcianu o objętości 27
jaką długość ma przekątna sześcianu o krawędzi długości 5
oblicz objętość sześcianu o przekątnej długości 6√6
3. czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o podanych wymiarach:
a) 20 cm × 1,6 dm × 3,5 dm
b) 0,3 m × 2 dm × 500 mm
Proszę was to na jutro muszę mieć.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:20:07+01:00
1.
a) V - objętość
Pc - pole powierzchni całkowitej

V=abc
a=2cm
b=1dm = 10cm
c= 5mm = 0,5cm

V=2*10*0,5 = 10cm³

Pc= 2(ab+bc+ac)
Pc=2(2*10+10*0,5+2*0,5)
Pc=52cm

b)
V= 1,2³=1,728cm3
Pc=6*1,2²=8,64cm

zad 2.
a)

V=27
V=a³
27=a³
a=∛27
a=3

b)

d-przekątna

d= a *√3
d=5 *√3
d=5*1,73
d=8,65

c)

d= a√3

6√6=a√3
a=6√6 / √3
a=6*2,45 / 1,73
a=8,45/1,73
a=4,88

V=a³
V= 4,88³
V=116,21

zad 3
1dm³=1l
a)V=abc
V=2 dm * 1,6dm * 3,5 dm = 11,2 dm3
Nie zmieści się, gdyż 15 > 11,2 :)

b)
V=3dm * 2m * 5 dm = 30dm³

Czyli zmieści się.