Odpowiedzi

2010-03-10T22:25:01+01:00
Alfa w zalaczniku nie istotne
Dane
R=9cm
b=1,5a
OBL
Sc

Sc=Sp+3*1/2*a*w
R=1/3a√3
3R=a√3
a=3R/√3
Z tw Pitagorasa
w²=b²-a²/4
w²=9/4a²-a²/4=2a²
w=a√2
Sc=1/4a²√3+3*1/2*a²√2
Sc=a²(1/4√3+3/2√2)
Sc=1/3R²(1/4√3+3/2√2)
Sc=27(1/4√3+3/2√2)

Pozdr

Hans

PS

zalacznik z innego zadania