Odpowiedzi

2010-03-10T22:11:42+01:00

historia
energia wiatru
lokalizacja elektrowni wiatrowej w terenie

konwencjonalne źródła energii
odnawialne źródła energii
ekonomiczne aspekty wytwarzania energii
struktura kosztów
oszacowanie produkcji energii
ekologiczne aspekty wytwarzania energii
schemat budowy siłowni wiatrowej
aerodynamika wirnika
generatory
łopaty wirnika
konstrukcja wieży
skrzynia biegów
układ sterowania
nietypowe rozwiązania konstrukcyjne
sposoby regulacji mocy
współraca z siecią elektroenergetyczną
walory energetyczne wiatru w Polsce
administracyjne aspekty rozwoju
inwestycje
perspektywy rozwoju
Konwencjonalne źródła energii elektrycznej

Na początku XXI wieku większość energii elektrycznej jest wytwarzana na jeden z trzech sposobów:

* w hydroelektrowniach, używających do napędu generatorów turbin wodnych, obracanych przez strumień wody;
* w elektrowniach cieplnych, wykorzystujących turbiny parowe obracane przez strumień sprężonej pary wytworzonej dzięki spalaniu jakiegoś paliwa kopalnego (zwykle jest to węgiel);
* w elektrowniach atomowych, wykorzystujących ciepło wytworzone w reaktorze atomowym.
2010-03-10T22:24:38+01:00
Są to źródła przetwarzające organiczne paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.
1 1 1