Odpowiedzi

2010-03-10T22:12:50+01:00
Rodzaj ciała stałego, w którym cząsteczki, atomy lub jony nie mają pełnej swobody przemieszczania się w objętości ciała i zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej – mogą jedynie drgać wokół położenia równowagi.

Określenie – ciało krystaliczne odnosi się do ciał o dwojakiej budowie:

monokryształu, zwanego krócej kryształem
polikryształu.
Kryształy posiadają symetrię translacyjną oraz uporządkowanie układu w skali powyżej 50 Å, co odróżnia je od ciał amorficznych, na przykład szkła.

Ciała krystaliczne powstałe w wyniku procesów naturalnych, geologicznych (zwykle są to polikryształy) nazywamy minerałami.

Niektóre kryształy można opisać za pomocą jednakowego układu odniesienia. W jego skład wchodzą:

osie krystalograficzne X, Y, Z
wektory a, b, c, które są bazowymi wektorami translacji komórki elementarnej w sieci krystalicznej
kąty α, β, γ zawarte pomiędzy osiami krystalograficznymi.