1:Przedstaw cechy budowy dżdżownicy umożliwiające jej życie w glebie. 2:wykaz związek budowy zewnętrznej z pasożytniczym trybem życia u pijawki lekarskiej. 3:wymień charakterystyczne cechy mięczaków odróżniające je od innych zwierząt.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T22:19:01+01:00
1.Budowa dżdżownicy świadczy o przystosowaniu do życia w glebie. Cechy:
-wydłużony kształt ciała _ umożliwiają poruszanie się w szczelinach gleby
-przód w kształcie klina i drążenie korytarzy.
-nabłonek pokrywający ciało, który wydziela śluz - ułatwia poruszanie się w glebie i zmniejsza tarcie, chroni zwierzę przed nadmierną utratą wody i uszkodzeniami mechanicznymi
-szczecinki - (cztery pary w każdym segmencie) służą do zakotwiczenia się w glebie
-układ pokarmowy w kształcie szerokiej rury(jelito) przebiegającej przez całe ciało jest dostosowany do rodzaju pożywienia
-brak wyodrębnionych narządów zmysłu - nieprzydatnych do życia pod ziemią
-przekrój poprzeczny przez segment dżdżownicy
-naczynie krwionośne grzbietowe
-mięśnie
-naczynie krwionośne brzuszne

3.Mięczaki:
Głowa wyodrębniona (cefalizacja; poza małżami)
* Układ krwionośny otwarty (w przypadku głowonogów – półzamknięty)
* Ciało okryte grzbietowo charakterystycznym płatem skórno-mięśniowym tj. płaszczem
* Noga płaska u ślimaków, klinowata u małży i podzielona u głowonogów.
* Charakterystyczna dla mięczaków jest obecność tarki służącej do rozdrabniania pokarmu.
* Jelito ma przebieg prosty lub tworzy pętle w worku trzewiowym.
* Większość gatunków żyje w wodzie i oddycha skrzelami, gatunki lądowe wykształciły fałdy płaszcza pełniące rolę płuc.
* Mięśnie skośnie prążkowane
* Rozmnażają się płciowo (rozdzielnopłciowość, rzadziej obojnactwo)
* Larwa może być typu typu trochofory lub weliger (u niektórych małży występuje również larwa glochidium).


2.
podłuzne, workowate ciało, umozliwia rozciagliwośc podczas pasozytowania(wysysania krwi)
13 3 13