Do podanych wyrazów dopisz partykułę "nie". Przy każdym wyrazie napisz, jaką jest częścią mowy.
Wyraz - Część mowy
...uwaga -
...dziś -
...ten -
...miły -
...dostatek -
...lepiej -
...palenie -
...najszczęśliwiej -
...trzeba -
...każdy -
...dostarczenie -
...wiele -
...wesoło -
...oni -
...blisko -
...chętnie -
...tylko -
...rzadszy -

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T08:37:34+01:00
Nieuwaga-rzeczownik
nie dziś - przysłówek
nie ten - zaimek
niemiły -przymiotik
niedostatek -rzeczowik
nie lepiej -przyimek
niepalenie - rzeczownik
nie najszczęśliwiej - przyimek
nie trzeba -czasownik
nie każdy - przyimek
niedostarczenie - przysłówek
niewiele - przysłówek
niewesoło- przyimek
nie oni -zaimek
nie blisko -przyimek
niechętnie -przymiotnik
nie tylko - rzeczownik
nie rzadszy - przymiotnik

169 3 169