Właśnie dostałeś dobrą prace za granicą. Napisz list do przyjaciela:
- gdzie będziesz pracował i czym będziesz sie zajmował (zawód)
-ile będziesz zarabiał
- jakie potrzebne są kwalifikacje (opisz krótko wykonywaną pracę)
-o swoich planach na przyszłość
-zaproponuj spotkanie
You have just been offered a very good job abroad. Write to your best friend, giving details of your newa and plans.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:43:26+01:00
Dear Matt,
I want to tell you that I will be work in your town,I'm verry happy about this.
I will be teacher in the school,I will be learn english language. If I want teach in this school I must know very much about this language and I must stay in this city since holiday. I will be get 3000 zł for a month.This is enough for me.
In the future I want to get marry with my beautifull girl,I love her so much.
I think that we must meet,and go for a party. I think that this is good idea.I hope that you agree with my.I will be call you in next week.
Love.XYZ