Odpowiedzi

2010-03-10T22:35:04+01:00
1) wierci się nią w scianach (wiertarka)
2)odmiana żeńska psa (suka)
3)zatruwa życie tobie i innym (palenie)
4) najwięcej ludzi jest od niej uzaleznionych (wódka)
5) ....do NMP (litania)
6)antonim słowa stary (nowy)
7).....nasz (Ojcze)
8) ..... Mario módl się za nami (święta)
9)przeciwieństwo synonimu (antonim)
10)10 przykazań (dekalog)
11)...Święty (Duch)
12)....Chrystusa (ciało)
13) Tablica okresowa pierwiastków, na jakim przedmiocie? (chemia)
14) wyznają Allacha (muzumanie)
15)Duch...(Święty)
16) ...... w Boga Ojca Wszechmogącego (wierzę)
17) Józef (święty)
18)mama i ...(tata)
19) Syn Boży (Jezus)
20) W imię Ojca i Syna i Ducha.... (Świętego)

21)Wyprowadził lud z Izraela (Mojżesz)Nie wiem czy jest dobrze bo nie bylo napisane zeby wszystkie hasla krzyzowki byly zwiazane z religią
:)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:56:24+01:00
1. PAWEŁ - apostoł, który napisał większosć nowego testamentu
2. SŁOWO - wg ew. św. Jana na początku było...
3. PIOTR - autor dwóch listów w NT, chodził po wodzie razem z Jezusem
4. KOŚCIÓŁ - wierzący w Jezusa
5. LUD - Żydzi to ... wybrany przez Boga
6. NOE - zbudował arkę
7. OZEASZ - jeden z proroków mniejszych
8. TRENY - inaczej Lamentacje Jeremiasza
9. APOKALIPSA - ostatnia księga NT
10. DAWID - najczęściej wymieniane imię w PIśmie Świętym
11. JOZUE - to on prowadził lud izraelski, kiedy runęło Jerycho
12. CZŁOWIEK - został stworzony na Boże podobieństwo
13. CHRYSTUS - zbawiciel
14. MARYJA - matka JEzusa
15. ŚWINIE - w nie Jezus pozwolił udać się legionowi demonów, po czym spadły z urwiska i rzuciły się w morze
16. WODA - po niej chodził Jezus
17. IZAJASZ - w jego księdze zamieszczone są proroctwa o przyjściu Mesjasza
18. MĘKA - to, na co zgodził się Jezus zamiast ludzi
19. STWÓRCA - inaczej BÓG
20. CHRZEST - pierwszy sakrament
21. GŁOS - Jan Chrzciciel mówił o sobie, że jest ... wołającego na pustyni
22. APOSTOŁOWIE - było ich 12
2010-03-10T22:57:34+01:00
1. Kobieta, która ocierała twarz Jezusowi, gdy niósł krzyż.
Weronika
2. Jedna z trzech osób boskich, ... Boży.
Syn
3. Jedna z najważniejszych wartości jakie może otrzymać człowiek.
Przyjaźń
4. Pan Śwata.
Bóg
5. Spotkania ludzi wierzących z Bogiem
Liturgia
6. ... Testament
Nowy
7. Jedna ze spotkań liturgicznych
Procesja
8. Stary i Nowy ...
Testament
9. Inaczej Komunia Św.
Eucharystia
10. Inaczej kościół. ... Boży
Dom
11. Ciało Chrystusa spożywane podcza mszy.
Komunia
12. ... Chrystusa.
Ciało
13. Modlitwa może być. Modlitwa...
Powszechna
14. Kapłan.
Arcykapłan
15. " Każdy ... jest uśmiechnięty"
Święty
16. Wyznanie ...
Wiary
17. Ojciec Maryji.
Joahim
18. KAżdy wierzący człowiek ma w sobie...
Nadzieję
19. Miejsce w kościele.
Ołtarz
20. Podstawa wiary.
Zaufanie
21. Jeden z rodzajów modlitwy. (przebłagalna, dziękczynna, ..., chwalebna)
Błagalna
22. Osobiste spotkanie z Bogiem
Modlitwa.