W dwóch nieskończenie długich, równoległych przewodnikach, odległych o x=20 cm od siebie, płyną prądy o jednakowych wartościach I= 4 A. Ile wynosi wartość wektora indukcji pola magnetycznego w punkcie leżącym na środku, pomiędzy przewoclnikami? Jaki jest kierunek i zwrot tego wektora?
Rozważ dwa przypadki:
a) prądy płyną w tym samym kierunku
b) prądy płyną w kierunkach przeciwnych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:19:57+01:00
Witaj
dane: x=20cm=0,2m, J1=J2=J=4A, uo=4pi*10(-7)N/A2,
szukane: B
Najpierw zakładam zgodność kierunkow prądów i umownie ustalam je za
płaszczyznę rysunku. Patrząc w kier. przepływu "widzę", że w punkcie środkowym między przewodnikami kołowa linia pola od lewego przewodnika
biegnie w dół / B1 wektor także w dół/ , a od prawego - w górę /B2 wektor
także w górę/ czyli w tym punkcie mają przeciwne zwroty.
B1 = B2 = uo *J /[2pi*0,5x] = uo*J /pi*x = 4pi*10(-7)N/A2 *4A /pi*0,2m =
B1 = B2 = 8*10(-6)T
Ponieważ mają tę samą wartość i przeciwne zwroty wypadkowe B = 0

Gdy zwroty prądów przeciwne, to wektory B1 i B2 sumują się i wypadkowe B
B = 2B1 = 2B2 = 2 * 8 *10(-6)T = 1,6*10(-5)T.

..........................pozdrawiam
4 2 4