W badaniach ankietowych na temat ogrodnictwa wzięło udział 200 ogrodników. Okazało się, że 80% spośród nich hoduje róże, 70% uprawia warzywa, zaś 8 ogrodników nie hoduje róż ani nie uprawia warzyw.Jaki procent ankietowych ogrodników jednocześnie hoduje i uprawia warzywa? Ile ogrodników róże ale nie uprawia warzyw?

1

Odpowiedzi

2010-03-11T13:21:21+01:00
200
200-100%
8-x

x=8*100/200
x=4%
80%-róże
70% warzywa

80%-x
100%-200
x=200*80/100
x=160

70%-x
100%-200

x=200*70/100
x=140

(140+160+8)-200=108

100%-200
x-108

x=108*100/200
x=54%
54% uprawia razem róże i warzywa

160-108=52

100%-200
x-52

x=52*100/200
x=26%

26% hoduje same róże







3 4 3