Zadanie 1. Podaj nazwę soli i zapisz wzór kwasu, od którego sól pochodzi.
a) Na2CO3 - węglan sodu ----> H2CO3
b) ZnCl2
c) KNO3
d) FeS
e) Na2SO3
f) Al2S3
g) CuSO4
h) Cr2(SO3)3
i) CaCO3
j) Pb(NO3)2
k)Fe3(PO4)2
l)CuNO3
m) MgSO4
n) FePO4
o) Cu2SO3
p) CuSO4

Zadanie 2. Odczytaj z układu okresowego potrzebne masy atomowe i oblicz masy czasteczek soli.
a) Mg(NO3)2 m=24u+ 2*(14u+3*16u)=
b)K2SO4
c)ZnCO3
d)Fe(SO4)3
i) CaCO3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:38:43+01:00

1.
a) Na₂CO₃ - węglan sodu --> H₂CO₃
b) ZnCl₂- chlorek cynku -->HCl
c) KNO₃- azotan (V) potasu--> HNO₃
d) FeS- siarczek żelaza (II)--> H₂S
e) Na₂SO₃- siarczan (IV) sodu--> H₂SO₃
f) Al₂S₃- siarczek glinu--> H₂S
g) CuSO₄- siarczan (VI) miedzi (II)--> H₂SO₄
h) Cr₂(SO₃)₃- siarczan (IV) chromu(III)--> H₂SO₃

i) CaCO₃- węglan wapnia--> H₂CO₃
j) Pb(NO₃)₂- azotan (V) ołowiu (II)--> HNO₃
k)Fe3(PO₄)₂- fosforan (V) żelaza (II)--> H₃PO₄
l)CuNO₃- azotan (V) miedzi (I)--> HNO₃
m) MgSO₄- siarczan (VI) magnezu--> H₂SO₄
n) FePO₄- fosforan (V) żelaza (III)--> H₃PO₄
o) CuSO₃- siarczan (IV) miedzi (II)--> H₂SO₃
p) CuSO₄- siarczan (VI) miedzi (II)--> H₂SO₄


2.
a) Mg(NO3)2 m=24u+ 2*(14u+3*16u)=24u +2*(14u+48u)= 24u+2*62u= 148u
b)K2SO4 m= 39u*2+32u+4*16u=78u+32u +64u= 174u
c)ZnCO3 m= 65u+12u+3*16u= 77u + 48u= 125u
d)Fe(SO4)3 m= 56u+ (32u+ 16u*4)*3= 56u+(32u+64u)*3=56u+96u*3=56u+288u=344u
i) CaCO m=40u+12u+16u=68u
Nie bardzo podoba mi sie ten wzrór. Prawdopodobnie przy tlenie powinna być 3, zatem rozwiązanie wyglądałoby następująco:
i') CaCO₃- 40u + 12u + 3* 16u= 52u + 48u= 100u