Odpowiedzi

2010-03-10T22:32:59+01:00
A=6cm
b=8cm

c=√6²+8²
c=√36+64
c=10cm
odcinek łaczacy wierzchołek kata 90⁰ ze srodkiem przeciwprostokatnej to środkowa

wzór na środkową:
d=½√2a²+2b²-c²
d=½√2×6²+2×8²-10²
d=½√72+128-100
d=½√100
d=5cm
15 3 15
2010-03-10T22:36:38+01:00
W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 6 i 8. Jaką długość ma odcinek łączący wierzchołek kąta prostego ze środkiem przeciwprostokątnej

ten odcinek to promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Jego długość równa się połowie dł. przeciwprostokątnej

c²=6²+8²
c²=36+64
c²=100
c=10

r=5
38 4 38