W badaniach ankietowych na temat ogrodnictwa wzięło udział 200 ogrodników. Okazało się, że 80% spośród nich hoduje róże, 70% uprawia warzywa, zaś 8 ogrodników nie hoduje róż ani nie uprawia warzyw. Jaki procent ankietowych ogrodników jednocześnie hoduje róże i uprawia warzywa? Ilu ogrodników hoduje róże ale nie uprawia warzyw?

1

Odpowiedzi

2010-03-11T07:51:22+01:00
80%*200=160 - ogrodniczy hodujący róże
70%*200=140 - ogrodnicy uprawiający warzywa

200-8=192 - ogrodnicy hodujący lub uprawiający
140+160=300
192/300=64% - ogrodnicy hodujący jednocześnie róże i warzywa