W szczelnie zamkniętej butli znajduje się gaz pod ciśnieniem 2 MPa. O ile wzrośnie ciśnienie gazu jeśli jego temperatura bezwzględna wzrośnie 1,2 razy ?

Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło dwukrotnie. Ile razy wzrosła srednia energia kinetyczna czasteczek?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T01:45:15+01:00
Witaj
1/
dane: p1=2Mpa, T2/T1=1,2 czyli T2 = 1,2 *T1,
szukane: dp /delta p/
przemiana izochoryczna p/T = const.
p1/T1 = p2/T2
p2/p1 = T2/T1 = 1,2
p2 = 1,2 *p1
dp = p2 - p1 = 1,2p1 - p1 = 0,2p1 = 0,2*2MPa = 0,4 MPa.
Ciśnienie gazu w butli wzrośnie o 0,4 MPa.

2/
dane: przemiana izochoryczna p/T=const., p2/p1=2
szukane: Ek2/Ek1
Ek2/Ek1 = CT2/CT1 = T2/T1 = 2
Ek2 = 2 Ek1
Średnia energia kinetyczna cząsteczek wzrosła dwukrotnie.

...........................pozdrawiam