Uzupelnij tabele. pomoze ci w tym podany przyklad . nastepnie uloz trzy zdania z wybranymi z tabeli czasownikami.

czasownik

biegac
zbiegac
spiewac
uprasowac
wyjac
powiesic
jechacforma zlozona czasu przyszlego:


forma prosta czasu przyszlego

2

Odpowiedzi

2009-10-23T22:53:26+02:00
Forma złozona czasu przyszłego:
będzie biegac
będzie zbiegac
będzie spiewac
będzie prasować
będzie wyjac?
będzie wieszać
będzie jechać

Wydaje mi się,że bedzie tak :)
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T01:52:38+02:00
Forma złożona czasu przyszłego:

* 1) Liczba pojedyncza:
1 os. będę biegać, będę biegała, będę biegał;
2 os. będziesz biegać, będziesz biegała, będziesz biegał; będziesz biegało
3 os. będzie biegać, będzie biegała; będzie biegał; będzie biegało

Liczba mnoga:
1 os. będziemy biegać; będziemy biegały; będziemy biegali
2 os. będziecie biegać, będziecie biegały; będziecie biegali
3 os. będą biegać; będą biegały; będą biegali

* 2) Liczba pojedyncza:
1 os. będę zbiegać; będę zbiegała; będę zbiegał;
2 os. będziesz zbiegać; będziesz zbiegała; będziesz zbiegał; będziesz zbiegało
3 os. będzie zbiegać, będzie zbiegała, będzie zbiegał; będzie zbiegało

Liczba mnoga
1 os. będziemy zbiegać; będziemy zbiegały; będziemy zbiegali
2 os. będziecie zbiegać; będziecie zbiegały; będziecie zbiegali
3 os. będą zbiegać; będą zbiegały; będą zbiegali

* 3) Liczba pojedyncza:
1 os. będę śpiewać; będę śpiewała, będę śpiewał;
2 os. będziesz śpiewać; będziesz śpiewała; będziesz śpiewał; będziesz śpiewało
3 os. będzie śpiewać; będzie śpiewała; będzie śpiewał; będzie śpiewało


Liczba mnoga:
1 os. będziemy śpiewać; będziemy śpiewały; będziemy śpiewali
2 os. będziecie śpiewać; będziecie śpiewały; będziecie śpiewali
3 os. będą śpiewać; będą śpiewały; będą śpiewali

* 4) Liczba pojedyncza:
1 os. będę prasować; będę prasowała; będę prasował
2 os. będziesz prasować; będziesz prasowała; będziesz prasował; będziez prasowało
3 os. będzie prasować; będzie prasowała; będzie prasował; będzie prasowało

Liczba mnoga:
1 os. będziemy prasować; będziemy prasowały; będziemy prasowali
2 os. będziecie prasować; będziecie prasowały; będziecie prasowali
3 os. będą prasować; będą prasowały; będą prasowali

* 5) Liczba pojedyncza:
1 os. będziemy wyjmować; będziemy wyjmowały; będziemy wyjmowali
2 os. będziesz wyjmować; będziesz wyjmowała; będziesz wyjmował; będziesz wyjmowało
3 os. będzie wyjmować; będzie wyjmowała; będzie wyjmował; będzie wyjmowało

Liczba mnoga:
1 os. będziemy wyjmować; będziemy wyjmowały; będziemy wyjmowali
2 os. będziecie wyjmować; będziecie wyjmowały; będziecie wyjmowali
3 os. będą wyjmować; będą wyjmowały; będą wyjmowali


* 6) Liczba pojedyncza:
1 os. będę wieszać; będę wieszała; będę wieszał
2 os. będziesz wieszać; będziesz wieszała; będzie wieszał; będziesz wieszało
3 os. będzie wieszać; będzie wieszała; będzie wieszał; będzie wieszało

Liczba mnoga:
1 os. będziemy wieszać; będziemy wieszały; będziemy wieszali
2 os. będziecie wieszać; będziemy wieszały; będziecie wieszali
3 os. będą wieszać; będą wieszały; będą wieszali

* 7) Liczba pojedyncza:
1 os. będę jechać; będę jechała; będę jechał
2 os. będziesz jechać; będziesz jechała; będziesz jechał; będziesz jechało
3 os. będzie jechać; będzie jechała; będzie jechał; będzie jechało

Liczba mnoga:
1 os. będziemy jechać; będziemy jechały; biędziemy jechali
2 os. będziecie jechać; będziecie jechały; będziecie jechali
3 os. będą jechać; będą jechały; będą jechali

Forma prosta czasu przyszłego:

* 1) Liczba pojedyncza:
1 os. pobiegnę
2 os. pobiegniesz
3 os. pobiegnie

Liczba mnoga:
1 os. pobiegniemy
2 os. pobiegniecie
3 os. pobiegną

* 2) Liczba pojedyncza:
1 os. zbiegnę
2 os. zbiegniesz
3 os. zbiegnie

Liczba mnoga:
1 os. zbiegniemy
2 os. zbiegniecie
3 os. zbiegną

* 3) Liczba pojedyncza"
1 os. zaśpiewam
2 os. zaśpiewasz
3 os. zaśpiewa

Liczba mnoga:
1 os. zaśpiewamy
2 os. zaśpiewacie
3 os. zaśpiewają

* 4) Liczba pojedyncza:
1 os. uprasuję
2 os. uprasujesz
3 os. uprasuje

Liczba mnoga:
1 os. uprasujemy
2 os. uprasujecie
3 os, uprasują

* 5) Liczba pojedyncza:
1 os. wyjmę
2 os. wyjmiesz
3 os. wyjmie

Liczba mnoga:
1 os. wyjmiemy
2 os. wyjmiecie
3 os. wyjmią

* 6) Liczba pojedyncza:
1 os. powieszę
2 os. powiesisz
3 os. powiesi

Liczba mnoga:
1 os. powiesimy
2 os. powiesicie
3 os. powieszą

* 7) Liczba pojedyncza:
1 os. pojadę
2 os. pojedziesz
3 os. pojedzie

Liczba mnoga:
1 os. pojedziemy
2 os. pojedziecie
3 os. pojadą

Myślę, że Ci pomogłam.. :) Pozdrawiam.
17 2 17