Odpowiedzi

2010-03-10T23:28:35+01:00
Gospodarka krajów bałtyckich a wśród nich Łotwy coraz bardziej zasługuje na określenie tygrysów Europy Wschodniej.
Kraj przemysłowo - rolniczy, od 1996 nastąpił wzrost gospodarczy. Rozwinięty przemysł elektromaszynowy, taboru kolejowego, lekki, chemiczny, papierniczy, drzewny i materiałów budowlanych. Rozwinięte rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Podstawę rolnictwa stanowi hodowla bydła i trzody chlewnej oraz zwierząt futerkowych. Rozwinięte także pszczelarstwo, uprawa żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa, roślin pastewnych i ziemniaków. Dobrze rozwinięta sieć kolejowa, gorzej drogowa oraz spore znaczenie komunikacji morskiej. Główne porty to: Ryga, Windawa i Lipawa.
Gospodarka Łotwy, według danych z czwartego kwartału roku 2005 wzrosła aż o 8,6%- jest to niewątpliwie sukces tego państwa.
Osiągnięcie obecnego stanu gospodarki, było możliwe dzięki przeprowadzeniu szeregu reform, mających na celu odejście od gospodarki centralnie planowanej i wprowadzeniu mechanizmów gospodarki rynkowej. W wyniku wprowadzanych reform uwolniono ceny, otwarto gospodarkę na wolny handel zagraniczny oraz zredukowano wydatki publiczne i ilość pieniądza w obiegu. Istotnym osiągnięciem było sprywatyzowanie przedsiębiorstw państwowych (97% zakładów). Obecnie w kraju tym kapitał prywatny jest główną siłą rozwoju państwa. Sektor prywatny wytwarza ponad 70% PKB (produkt krajowy brutto-wskaźnik wzrostu gospodarczego) i zatrudnia ¾ wszystkich pracowników.
W wyniku urynkowienia gospodarki Łotwa stała się jednym z najszybciej rozwijających się państw Europy. Największą rolę w gospodarce kraju pełni sektor usług(71%) oraz przemysł (18%) Łotwa oraz pozostałe kraje bałtyckie stają się ośrodkami IT i telekomunikacji. Inwestycje zagraniczne takich firm jak Nokia czy Simens przynoszą technologię do tych krajów- to natomiast modernizuje dany kraj oraz pomaga rozwijającym się firmom.
Łotwa z powodzeniem wykorzystuje swoje atuty, jakimi są: korzystne położenie geograficzne, niezamarzające porty oraz dobre połączenia kolejowe i rurociągowe z Rosją i pozostałymi krajami WNP. Dostęp do kolei trans-syberyjskiej oferuje dodatkowo możliwość połączenia z krajami Dalekiego Wschodu.
Głównymi partnerami handlowymi Łotwy są kraje Unii Europejskiej. Łotwa eksportuje drewno i wyroby drzewne maszyny i urządzenia, metale, żywność a importuje maszyny i urządzenia, chemikalia, paliwa.
W Łotwie wprowadzono podatek liniowy oraz bezrobocie występuje na poziomie ok.10%.