Ramiona kąta o wierzchołku O (rysunek w załączniku) przecięto prostymi równoległymi KL i MN. Wiedząc, że:

a) |OK| = 1,2 cm, |OM| = 3,5 cm, |OL| = 2,1 cm, oblicz |ON|,
b) |OL| = 1⅗cm, |LN| = 2⅖cm, |KM| = 3¾cm, oblicz |OK|,
c) |OK| = 25 dm, |OL| = 1m, |LN| = 60cm, oblicz |OM|,
d) |OM| = 44cm, |OK| = 16cm, |LN| = 7cm, oblicz |OL|.

UWAGA: JEŚLI KTOŚ ZROBI TO ZADANIE RAZEM Z RYSUNKAMI POMOCNICZYMI ZA POMOCĄ ZAŁĄCZONEGO OBRAZKA DAJE NAJJ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T06:42:47+01:00
OK/OM=OL/ON z tw. Talesa
1,2/3,5=2,1/x z proporcji mnożymy na krzyz
1,2x=3,5*2,1
1,2x=7,35 dzielimy obie strony rownania przez 1,2
x=6,125 cm= ON
b) OL/LN=OK/KM
1 3/6 /2 2/6=X/ 3 3/4 (nie wiem czy to sa te dane, bo trudno je bylo odczytac)
2 2/6*x=3 3/4*1 3/6
14/6 x=15/6*9/6 dzielimy przez 14/6 czyli mnozymy przez odwrotnosc
x=15/6*9/6*6/14 (skracamy szostki)
x=135/84
x=1 51/84
c) ON=OL*LN=100+60=160cm
OM/ON=OK/OL
X/160=250/100
100X=160*250
X=160*250/100 skracamy zera
x=16*25
x=400cm=4m
d)KM=OM-OK=44-16=28cm
OK/KM=OL/LN
16/28=X/7
28X=7*16
x=7*16/28
x=4cm = OL

Powodzenia
3 3 3