ŁATWE. PILNIE POTRZEBUJE NA JUTRO .PROSZĘ O ROZWIĄZANIE.
1.Oblicz jaka jest długość ultra krótkich fal radiowych o częstotliwościach f=70MHz.
2.Ile razy fala o długości LAMBDA=589 nm zmieści się na średnicy ludzkiego włosa, która wynosi ok. 0,05mm.
3.Aby uchronić ciało rannego człowieka przed utratą ciepła otula się go folią aluminiową.Jak to wyjaśnisz?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T23:15:27+01:00
1.
λ = c T = c/f
gdzie:
λ- długość fali
c=3*10⁸ m/s = prędkość fali elektromagnetycznej (światła) w próżni
T=okres, czyli czas 1 cyklu (1 długości) fali
f=częstotliwość, czyli liczba cykli na sekundę mierzona w Hz

λ = c/f = 3*10⁸/(70*10⁶) = 3/70 * 100 ≈ 4,29 m

2.
Grubość włosa d=0,05 mm = 5 *10⁻² * 10⁻³ m = 5*10⁻⁵ * 10⁹ nm = 5*10⁴ nm
λ = 589 nm
d / λ = 50000/589 ≈ 85
Włos jest ok. 85 razy grubszy od długości fali.

3.
Folia aluminiowa ma dobre właściwości odbijające (działa jak lustro), dlatego ciepło ciała odbite od folii wraca do człowieka; tylko część (dużo mniej od ciepła odbitego) przenika na zewnątrz, bo aluminium jest też bardzo dobrym przewodnikiem ciepła.