Proszę o przetłumaczenie na język angielski ale nie przez translate bo spam.
Droga do szkoły.
Moja droga do szkoły jest krótka .Idę około dziesięć minut.Wychodzę z klatki i idę prosto.Przechodzę przez plac zabaw i idę prosto ulicą Norwida.Po przejściu około 200 metrów skręcam w lewo,a potem w prawo.Mijam przedszkole Nr.8 i przechodzę przez ulicę.Koło sklepu warzywnego na ulicy Ossowskiego skręcam w prawo.Idę prosto około 100 metrów i już jestem blisko szkoły.Skręcam w lewo otwieram drzwi i jestem w szkole.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T09:50:33+01:00
My road to the school is short.I go about ten minutes.Leave the cage and go straight on.I walk through the playground and go starigh on street Norwida.After crossing about two hundred meters turn left and ten right.I pas the Kindergarden No8 and trough the street.Circle vegetable shop on the street Ossowskiego turn right.
I'm go straight on about a hundred meters and I am already close to the school.I turn left and open yhe door and I'm at school