Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T23:50:03+01:00
Korzyści:
- większenie konkurencyjności przemysłu w skupiskach miejskich, łatwość istnienia w miastach ośrodków badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, które generują powstawanie innowacji.
- łatwość życia, łatwy transport, łatwość dostępu do nauki, kultury
- dobre ośrodki wysoko wykwalifikowanej pracy

zagrożenia:

- negatywne oddziaływanie na środowisko (woda, gleba, ubożeje roślinność i zwierzęta), zanieczyszczenie powietrza oraz wód
- zwrost stężenia metali ciężkich głównie pochodzenia komunikacyjnego
- degradacja zasobów wodnych
- wzrost zasolenia wód w obszarach miejskich (głównie przez zimowe solenie chodników i ulic)
- wzrost patologii na ulicach miast, szerzenie się przemocy, powstawanie różnego rodzaju grup przestępczych
- wyższy koszt utrzymania życia niż w ośrodkach wiejskich
1 1 1
2010-03-10T23:56:10+01:00
Korzysci
-ulatwienia transportowe
-stworzenie zasobnego rynku pracy
-możliwośc skorzystania z infrastruktury technicznej, społecznej i -ekonomicznej
Zagrozenia