Zad.1 Oblicz, ile cząsteczek powietrza zawartych jest w zbiorniku o objętości 1 cm3. Powietrze potraktuj jako gaz doskonały w warunkach normalnych.zad.2 W chwili początkowej gaz pod ciśnieniem 2000 hPa w temperaturze 400 K zajmuje objętość 0,5 m3. W wyniku rozprężania jego objętość wzrosła dwukrotnie, a ciśnienie zmalało 3 razy. Oblicz temperaturę końcową tego gazu.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T02:24:02+01:00
Witaj
1/
dane: V=1cm3, warunki normalne, No=6,02*10(23)cz.
szukane: N
22 400 cm3...............6,02*10(23)cz. N2 i O2
.......1 cm3..................N
-------------------------------------------------------
N = 1cm3*6,02*10(23)cz./22400 cm3 = 0,000269*10(23)cz = 2,69*10(19)cząs-
teczek N2 i O2 znajduje się w 1cm3 powietrza w war. norm.

2/
dane: p1=2000hPa, T1=400K, V=0,5m3, V2=2V1, p2=1/3 *p1
szukane: T2
Równanie stanu gazu
p1V1/T1 = p2V2/T2
T2 = T1p2V2 //p1V1 = T1*[1/3]*2 = 2T1/3 = 2*400K/3 = 266,7K wyniosła
temperatura końcowa.

..........................pozdrawiam

2 2 2