Odpowiedzi

2010-03-11T09:38:47+01:00
Witaj
dane: h1=12m, h2=15m, g=10m/s2, y=droga ciała A do spotkania, ruch
ciała A jest spadkiem swobodnym, a B - rzutem pionowym w górę z prędkością
pocz. vo /ruchem jednostajnie opźnionym/
szukane: x=wysokość spotkania nad ziemią, t=czas , po którym nastąpiło spotkanie,
y = 0,5gt2
x = vo*t - 0,5gt2
x+y = h1 = vo*t - 0,5gt2 + 0,5gt2 = vo*t
vo*t = h1............................................................................._____
t = h1/vo......dla ciała B jest Eko = Epmax.....0,5m[vo]2 = mgh2...vo = V2gh2
........._____........._____________
t = h1/V2gh2 = 12m/V2*10m/s2*15m = 12m/17,32m/s = 0,693s
Ciała spotkają się /miną/ po 0,693 s.

y = 0,5gt2 = 0,5*10m/s2*0,48s2 = 2,4m
x = h1 - y = 12m - 2,4m = 9,6m
Ciała spotkają się na wysokości 9,6m nadziemia.

..................................pozdrawiam

27 1 27