Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T07:11:08+01:00
CZLOWIEK ZLAGROWANY - termin używany na określenie osobowościowych cech człowieka, jakie wykształciły się w nim pod wpływem przeżyć w obozie niemieckim. Zlagrowanie człowieka przejawiało się w odrzuceniu wszelkich wartości humanistycznych i egoistycznym dążeniu do ocalenia własnej biologicznej egzystencji. Termin pochodzi od niemieckiego wyrazu 'Konzentrazionlager' - obóz koncentracyjny. Analizę postawy człowieka zlagrowanego przeprowadził Tadeusz Borowski w opowiadaniach obozowych.


--------------------------------------------------------------------------------

CZLOWIEK ZLAGROWANY - termin określający postawę więźnia sowieckich obozów pracy, który, aby przeżyć, odrzuca wartości humanistyczne i podporządkowuje się prawom życia obozowego. Termin pochodzi z rosyjskiego słowa 'łagier' - obóz. Problem człowieka złagrowanego przedstawił Gustaw Herling-Grudziński w Innym świecie.

1 1 1