Odpowiedzi

2010-03-11T10:03:42+01:00

6. W jakich okolicznościach Kmicic poznaje Oleńkę?

a. na przyjęciu u księcia Radziwiłła
b. dowiedział się, że dziad Oleńki przeznaczył mu ją na żonę, i przyjechał ją poznać
c. odkupił majątek po dziadku Oleńki
d. w kościele na mszy

Odpowiedź b)

Komentarz

Zasady ówczesnych miłosnych zalotów wydają się nam dzisiaj co najmniej dziwne… Dziad Oleńki przyjaźnił się z ojcem Andrzeja Kmicica i zapisał młodemu szlachcicowi w testamencie część swojego majątku i… rękę wnuczki na dokładkę. Zawiązanie akcji następuje w momencie, kiedy chorąży orszański (Kmicic właśnie) przyjeżdża do Wodoktów, aby objąć majątek i poznać przyszłą żonę.

7. Wokół jakiego historycznego wydarzenia zbudowana jest akcja Potopu?

a. wokół wojen ze Szwecją 1655 – 1660
b. wokół powstania Chmielnickiego1648 – 1654
c. wokół pierwszego rozbioru Polski 1772
d. Potop nie dotyczy historycznych wydarzeń, został napisany ku pokrzepieniu serc

Odpowiedź a)

Komentarz

Wszystkie części Trylogii pisane ku pokrzepieniu serc odwołują się do XVII-wiecznej historii Polski, pełnej wojen, ale i zwycięstw. Sienkiewicz prowadził intensywne studia historyczne, ale rzeczywiste wydarzenia potraktował dość swobodnie. Pragnął pokazać rodakom przeszłość, z której mogliby być dumni, dlatego podkreślał rangę zwycięstw, a klęski odsuwał w cień. Najbardziej wyolbrzymił rangę militarnego zwycięstwa pod Częstochową, stylizując je na wzór eposu homeryckiego i podkreślając rolę sprzyjającej Polakom opatrzności.

8. W jaki sposób Kmicic został zrehabilitowany w oczach Oleńki?

a. wyznał jej swoje czyny haniebne i bohaterskie na łożu śmierci
b. dowiedziała się o jego bohaterstwie od Michała Wołodyjowskiego
c. usłyszała o jego czynach w kościele – z odczytanego królewskiego listu
d. na jego pogrzebie, kiedy otrzymał pośmiertnie order

Odpowiedź c)

Komentarz

Prawdziwe dzieje ukochanego Oleńka poznała z listu pochwalnego, który napisał król, aby zrehabilitować w oczach szlachty Kmicica-Babinicza. Ma to miejsce w kościele, podczas mszy. Tak jak już pisaliśmy, Sienkiewiczowski bohater przełamuje schemat bohatera romantycznego, dlatego nie ma mowy o takich tragicznych „rekwizytach” jak łoże śmierci czy pośmiertny order