Prawne,etyczne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.Korzystanie z aplikacji komputerowych w świetle obowiązującego prawa w Polsce.

To jest temat na 6 stron formatu A4.Ja proszę tylko o informacje na ten temat z książek.Musi ktoś dobrze zrozumieć temat,ostatnio zgłosiłam spam bo było nie na temat i z internetu,nie róbcie tego.Proszę o rzetelną pomoc,musi być też bibliografia,tytuł książki,autor wydanie i wydawnictwo,bo tego też nie otrzymałam.Jak najszybciej PROSZĘ,punktów chyba jest dość na to zadanie

1

Odpowiedzi

2010-03-11T10:54:07+01:00
Szczególnie pozycja 1!

1.W drodze do społeczeństwa informacyjnego - praca zbiorowa pod red. Józefa Lubacza, Warszawa 1999

2. Ochodek B., Technologia informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2006.

3. Ochodek B., Wstęp do informatyki, Wydawnictwo MARKAR-BŻ, Białe Błota 2002.

4. Sysło M. M., Informatyka i technologia informacyjna w szkole, Wybór artykułów z materiałów Konferencji „Informatyka w szkole”,Wyd. Inst. Inf. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2004.

5. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Multimedialna Biblioteka pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

6. Ochodek B. (red.), Internet w życiu studenta – lepsze wyniki, lepsza praca, lepsze perspektywy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, MENiS, Piła 2003.

7. Mierzejewski D., Ochodek B. (red.), Przez edukację do społeczeństwa informacyjnego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2005.
3 2 3