Zadanie1
a)-27xyz+18ayz-36yzv+9yz
b) 3/5a³bc-2/25a²c+o,2a²b
c) -0,25x²y-0,75xy²-1,5x³y
d)-8a⁵-2a³-4a-2a²+6a⁴
zadanie2
a) -2a³b²c+4ab³c²-8a²bc³+6a²b²c²
b) 0,4x⁴y²z⁶-⅘x³y³z³+1,2x⁶y⁴z²
c)-12m²n⁴p⁶+4m²p²n²-16a²n²m²p²
d)-2⅔a²b⁵c⁷-4a⁵b²c³+1⅓a⁷b³c²
e)1,5x³y²+x²y²-2x²y³+2,5x³y³
f)1,8x²yb-2,7xa-3,6ax²+0,9abxy

pliss na dzisiaj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T13:29:52+01:00
Zadanie1
a)-27xyz+18ayz-36yzv+9yz=9yz(-3x+2a-4v+1)
b) 3/5a³bc-2/25a²c+o,2a²b=0,6a³bc-0,08a²c+o,2a²b=a²(0,6abc-0,08c+0,2b)
c) -0,25x²y-0,75xy²-1,5x³y=-0,25xy(x+3y+6x²)
d)-8a⁵-2a³-4a-2a²+6a⁴=2a(-4a⁴-a²-2-a+3a³)
zadanie2
a) -2a³b²c+4ab³c²-8a²bc³+6a²b²c²=2abc(-a²b+2b²c-4ac²+3abc)
b) 0,4x⁴y²z⁶-⅘x³y³z³+1,2x⁶y⁴z²=0,4x³y²z²(xz⁴-2yz+3x³y²)
c)-12m²n⁴p⁶+4m²p²n²-16a²n²m²p²=4m²n²p²(-3n²p⁴+1-4a²)
d)-2⅔a²b⁵c⁷-4a⁵b²c³+1⅓a⁷b³c²=a²b²c²(-2⅔b³c⁵-4a³c+1⅓a⁵b)
e)1,5x³y²+x²y²-2x²y³+2,5x³y³=x²y²(1,5x+1-2y+2,5xy)
f)1,8x²yb-2,7xa-3,6ax²+0,9abxy=0,9x(2xyb-3a-4ax+aby)
1 5 1