Rozmieszczenie różnego typu receptorów w skórze nie jest...........Najbardziej wrażliwe na dotyk są.......,koniec nosa i ...............Najliczniejszymi receptorami skóry są...................W skórze znajdują się też...........................,wykrywające ból spowodowany na przykład ukłuciem.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T11:55:23+01:00
1 przypadkowe
2 wargi
3 czubki palców
4 czucia
5 receptory
83 2 83