Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T11:50:34+01:00
Marie Skłodowska-Curie
fizyka 1903: odkrycie promieniotwórczości
chemia 1911: uzyskanie czystego radu
Maria Skłodowska-Curie do dziś pozostaje jedyną kobietą nagrodzoną dwukrotnie Nagrodą Nobla.

Linus Pauling
chemia 1954: poznanie struktur skomplikowanych substancji
pokojowa 1962: wkład w kampanię przeciwko próbom jądrowym
John Bardeen
fizyka 1956: wynalezienie tranzystora
fizyka 1972: teoria nadprzewodnictwa
Frederick Sanger
chemia 1958: struktura cząsteczki insuliny
chemia 1980: określenie sekwencji nukleotydów w wirusach
Ponadto, Nagrodę Nobla otrzymywały kilkakrotnie organizacje:

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
pokojowa 1917, 1944 i 1963: pierwsze dwie nagrody były wynikiem uznania pracy dokonanej podczas wojen światowych.
Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
pokojowa 1954, 1981
18 1 18
2010-03-11T11:57:31+01:00
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) - wybitna polska uczona prowadząca badania z zakresu fizyki i chemii. Była pierwszą kobietą studiującą na Sorbonie, pierwszą której przyznano Nagrodę Nobla i do tej pory jedyną, która została tą nagrodą wyróżniona dwukrotnie w 1903 r. i w 1911 r. Poprzez opracowanie teorii promieniotwórczości i odkrycie w 1898 r. dwóch nowych pierwiastków - radu i polonu stała się prekursorem radiochemii. Pod jej nadzorem przeprowadzono pierwsze badania w zwalczaniu nowotworu za pomocą promieniotwórczości.Zmarła w 1934 na białaczkę, spowodowaną najprawdopodobniej zbyt silnym napromieniowaniem.

Czesław Miłosz (1911 - 2004) polski poeta, Nagrodę Nobla za całokształt twórczości otrzymał w 1980 r. Wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.Do lat 80-tych twórczości Miłosza pojawiała się tylko w drugim obiegu. Sytuacja zmieniła się po otrzymaniu Nagrody Nobla i po powrocie poety do kraju. Poezja Miłosza stała się wówczas natchnieniem dla walczącej opozycji. Miłosz, oprócz pracy poetyckiej, zajmował się także tłumaczeniem na j. polski i angielski m.in. dzieł Szekspira. Używał m.in. pseudonimów Adrian Zieliński, B.B. Kuska, Jan M. Nowak, Jan Syruć, Ks. Jan Robak, Primas Aron. Zmarł w Krakowie w 2004 r.

Lech Wałęsa (ur.1943) laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1983r, którą w Oslo odebrała jego żona, gdyż władze odmówiły Wałęsie, jako przywódcy opozycji, wydania paszportu.

Polski działacz związkowy, polityk, lider Solidarności, współtwórca porozumień Okrągłego Stołu i prezydent Rzeczypospolitej Polski w latach 1990-1995. W 1981 r. został formalnie wybrany na przewodniczącego Solidarności oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej, której zadaniem było utrzymywanie negocjacji z rządem.Jako pierwszy Polak otrzymał w 1981r. tytuł „Człowiek Roku" magazynu „Times". Królowa Brytyjska Elzbieta II nadała mu szlachectwo brytyjskie. W 1993 r. otrzymał szlachectwo Królestwa Szwecji i prawo do posługiwania się własnym herbem.Jako pierwszy polski prezydent złożył wizytę w Izraelu.Założyciel Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.

34 2 34
2010-03-11T11:59:04+01:00
Hej
polscy laureaci to np
Mariia Skłodowska- Curie, która swoją pierwsza nagrodę w 1903r. otrzymała wspólnie z mężem Piotrem Curie oraz z Henri Becquerelem.

Sienkiewicz;
-Międzynarodowym sukcesem oraz głównym argumentem dla przyznania Nagrody Nobla stała się powieść Quo vadis (1896) z czasów Nerona, ukazująca męczeństwo chrześcijan. Kolejne próby podejmowania tematyki historycznej: powieść z czasów Jana III Sobieskiego Na polu chwały (1906) i nie dokończone Legiony (1913, wydanie osobne 1918) - z epoki napoleońskiej, nie powtórzyły poprzednich sukcesów.

Wisława szymborska-Twórczość Szymborskiej prezentuje mistrzostwo artystyczne nawiązujące do doświadczeń poezji XX w. oraz tradycji humanistycznej. Cechuje ją precyzja słowa, posługiwanie się ironią i paradoksem, przetworzone poetycko treści filozoficzne.czesław milosz-Cechuje go etyczne spojrzenie na współczesny świat znieprawionej cywilizacji, co uwidacznia się również w eseistyce i publicystyce, np. Zniewolony umysł (1953), La prise du pouvoir (1953, wydanie polskie Zdobycie władzy, Paryż 1955) - przełożone na wiele języków i odznaczone Prix Littéraire Européen, biograficzna Rodzinna Europa (Paryż 1959), Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim (Paryż 1962), Widzenia nad zatoką San Francisco (Paryż 1969), Ziemia Ulro (Paryż 1977), Ogród nauk (Paryż 1979).


Władysław Reymont

Józef Rotblat

Lech WałęsaWśród Polaków mianowanych do Nagrody Nobla, która jednak nie została im przyznana znajdują się m.in. Stefan Żeromski, Eliza Orzeszkowa, Zbigniew Herbert, papież Jan Paweł II, Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz.
5 3 5