1.Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkoholu o :
a) 7 atomach C
b) masie cząsteczkowej 46u
2.Napisz nazwę i wzór półstruturalny alkoholu o wzorze C5H11OH.
3.Podaj w jakim stosunku masowym są połączone atomy węgla,wodoru i tlenu w butanolu.
4.Oblicz procent masowy pierwiastów a propanolu.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:06:55+01:00
1. C7H15OH heptanol
2. C2H5OH etanol
3. C5H11OH pentanol

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

4. C4H9OH butanol

Masa C=4*12u=48u
Masa H= 10*1u=10u
Masa O=1*16u=16u

C:H:O
48:10:16
24:5:8

5. propanol C3H7OH
Masa C3H7OH=3*12u+8*1u+1*16u=60u

60u-100%
36u-x(%)C
x=60%

60u-100%
8u-x(%)H
x=13,3% H

60u-100%
16u-x(%)O
x=26,7%tlenu

1 5 1
2010-03-11T12:19:13+01:00
1.a) wzr. sum. C7H15OH heptanol (alkohol heptylowy)
b) wzr.sum. C2H5OH etanol (alkohol etylowy)

2.C5H11OH pentanol(alkohol pentylowy)

3.C4H9OH
C: 4*12=48u
H: 10*1=10u
O: 1*16=16u

48:10:16 podzielone przez 2
stosunek masowy:
24:5:8

4.C3H7OH
3*12+8*1+16=60u
C: 60u=100%
36u=x
60x=3600|:60
x=60%
H: 60u=100%
8u=x
60x=800 |:60
x=13%
0: 100%-(60%+13%)=100%-73%=27%
1 5 1
2010-03-11T12:19:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) C7H15OH heptanol
b) CnH2n+1OH=46u
12n+2n+1+16+1=46
14n=46-18
n=2
C2H5OH etanol

2.
C5H11OH pentanol
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

3.
C4H9OH butanol
mC=12u
mH=1u
mO=16u
mC : mH : mO = 4*12u : 10*1u : 1*16u
mC : mH : mO = 48 : 10 : 16
mC : mH : mO = 24 : 5 : 8

4. propanol C3H7OH
mC3H7OH=3*12u+8*1u+1*16u=60u
60g alkoholu--------100%
36g C---------------x%
x=60% C

60g alkoholu--------100%
8g H-----------------x%
x=13,3% H

60g alkoholu--------100%
16g O----------------x%
x=26,7% O
1 5 1