Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:24:05+01:00
A) x^3+4x^2-5x=0
x(x²+4x-5)=0
x=0 Δ=b²-4ac
Δ=4²-4*1*(-5)=36
x1=-b-√Δ/2a=-4-√36/2=-5
x2=-b+√Δ/2a=-4+√36/2=1

b)x^4-3x^2+2=0
x²(x²-3)+2=0
(x²+2)(x²-3)=0
(x²+2)(x-3)(x+3)=0
x²≠-2 x=3 x=-3

c)x^3-x^2-9x+9=0
x²(x-1)-9(x-1)=0
(x²-9)(x-1)=0
(x-3)(x+3)(x-1)=0
x=3 x=-3 x=1
d)2x^3+2x^2-4x-4=0
2x²(x+1)-4(x+1)=0
(2x²-4)(x+1)=0
(√2x-2)(√2x+2)(x+1)=0
x=2/√2 x=-2/√2 x=-1