Oblicz, ile cząsteczek powietrza zawartych jest w zbiorniku o objętości 1 cm3. Powietrze potraktuj jako gaz doskonały w warunkach normalnych.
W chwili początkowej gaz pod ciśnieniem 2000 hPa w temperaturze 400 K zajmuje objętość 0,5 m3. W wyniku rozprężania jego objętość wzrosła dwukrGaz o objętości początkowej 0,6m3 sprężono izotermicznie do objętości 0,4m3. Ciśnienie wzrosło przy tym o 2000 hPa. Ile wynosiło początkowe ciśnienie gazu?
otnie, a ciśnienie zmalało 3 razy. Oblicz temperaturę końcową tego gazu.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T12:36:17+01:00
Witaj
1/
22400 cm3 powietrza..................6,02*10(23)cz. N2 i O2
......1 cm3...................................x
-----------------------------------------------------------------------
x = 1cm3*6,02*10(23)cz. /22400cm3 = 0,000269*10(23)cz. = 2,69*10(19)cząste-
czek N2 i O2 jest zawartych w 1cm3 powietrza w war. norm.

2/
p1=2000 hPa, T1=400K, V1=0,5m3, V2=2*V1, p2= 1/3 p1
szukane: T2
Równanie stanu gazu
p1V1/T1 = p2V2/T2
T2 = T1*p2*V2/p1V1 = 2 *1/3 *T1 = 2T1/3 = 266,7 K wyniosla temperatura
końcowa gazu.

............................pozdrawiam1 5 1