1.Do 1dm² soku w dzbanku dolano 200cm³ tego soku .O ile procent zwiększyła się ilość soku w dzbanku ?

2.Z naczynia zawierającego 20cl mleka odlano 30ml mleka.Jaki procent mleka pozostał w naczyniu ?

3.Ściana boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest kwadratem o polu 64cm². Oblicz objętość graniastosłupa.

Proszę o pomocc ! Daje naj :))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:47:27+01:00
1]
1dm³=1000cm³
1000cm³+200cm³=1200cm³

1000cm³=100%
1200cm³=x%
..............
x=1200×100:1000
x=120%
120%-100%=20%
o 20%zwiększyła się ilośc soku
2]
1cl=0,01l
20cl=20×0,01l=0,2litra
1ml=0,001l
30ml=30×0,001=0,03l

0,2l-0,03l=0,17litra zostało
0,2l=100%
0,17l=x%
.............
x=0,17×100:0,2
x=85% mleka pozostało w naczyniu
3]
a²=64cm²
a=8cm

h=8cm

v=a²√3:4×h=8²√3:4×8=128√3cm³=szukana objetośc
2010-03-11T13:08:12+01:00
1.
1 dm = 10 cm
1 dm³ = 1000 cm³
1000 cm³ - objętość początkowa
200 cm³ - objętość dolanego soku

200 : 1000 * 100% = 20%

Albo przez proporcję:
1000 ---> 100%
200 ---> x%
1000x = 20 000
x = 20

Ilość soku zwiększyła się o 20%.

2.
1 cl = 10 ml
20 cl = 200 ml
200 ml - objętość początkowa
170 ml - obętość końcowa - po odlaniu 30 ml

170 : 200 * 100% = 85%

Albo:
200 ---> 100%
170 ---> x%
200x = 17 000
x = 85

Albo
y - odlane mleko w %

200 ---> 100%
30 ---> y
200y = 3 000
y = 15
x = 100% - 15% = 85%

Pozostało 85% mleka.

3.
Ściana boczna jest kwadratem, więc jej pole wyraża się wzorem
Ps = a² -----> a - długość boku kwadratu = długość krawędzi podstawy = wysokość bryły

Ps = 64
a² = 64
a = 8
H = 8

Podstawa jest trojkątem równobocznym:
Pp = 0,25a²√3
Pp = 0,25 * 64√3
Pp = 16√3

Objętość:
V = PpH
V = 16√3 * 8
V = 128√3 cm³