1.Przykłady nierozważnego zachowania szlachty,które miały zły wpływ na sytuację Polski? 2.podaj trzy przykłady ingerencji sąsiednich mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej? 3.jak rozumiesz pojęcie,powiedzenie<od sasa do lasa>

1

Odpowiedzi

2010-03-11T15:15:43+01:00
,,Jedni do sasa a drudzy do lasa" w 1704r. szlachta wybrała drugiego króla polski Stanisława Leszczyńskiego i nastąpił podział społeczeństwa na dwa obozy. Jedni popierali Stanisława Leszczyńskiego a drudzy króla Stanisława II Mocnego.

S. A. Poniatowski został wybrany królem przy poparciu rodziny Czartoryskich tzw. familii oraz carycy Katarzyny II. (wpływ Rosji w sprawy Polski.)