(CHEMIA NOWEJ ERY KLASA 3 GIMNAZJUM)

Ma ktoś rozwiązane te zadania?:

http://i44.tinypic.com/95mmuq.jpg

http://i39.tinypic.com/aykcv5.jpg

są one z ćwiczeń nowa era 3 klasa gimanzjum

http://www.poczytaj.pl/okl/120000/120149.jpg

PS: otwierajcie linki z tinypica ponieważ w załączniku słabo widać.

KTO ROZWIĄŻE DOBRZE TO WYBIERAM NAJLEPSZĄ.

Czekam na rozwiązanie.

Pozdrawiam.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T13:47:12+01:00
Zadanie 3
1. e, H
2. c, G
3. g, A
4. a, E
5. b, B
6. h, C
7. d, F
8. f, D

zadanie 4
1. eten
2. wodór
3. etyn
4. etan
5. tlenek węgla (IV)

zadanie 5

Nazwa:
1. heksan
2. hepten
3. nonyn

Wzór sumaryczny:
1. C₆H₁₄
2. C₇H₁₄
3. C₉H₁₆

Równanie reakcji spalania całkowitego:
1. 2 C₆H₁₄ + 19 O₂ -> 12 CO₂ + 14 H₂O
2. 2 C₇H₁₄ + 28 O₂ -> 14 CO₂ + 14 H₂O
3. C₉H₁₆ + 3 O₂ -> 9 CO₂ + 8 H₂O

Równania reakcji spalania niecałkowitego:
1. 2 C₆H₁₄ + 3 O₂ -> 12 C + 6 H₂O
2. 2 C₇H₁₄ + 7 O₂ -> 14 C + 14 H₂O
3. C₉H₁₆ + 4O₂ -> 9 C + 8 H₂O

zadanie 6
a) metan, CH₄
b) benzyna
c) etyn (acetylen), C₂H₂
d) buran, C₄H₁₀

zadanie 7
A - wodór, H₂
B - tlen, O₂
C - propen, C₃H₆
D - tlenek węgla (IV), CO₂

1. 2 C₂H₆ + 7 O₂ -> 4 CO₂ + 6 H₂O
2. 2 H₂ + O₂ -> 2 H₂O
3. C₃H₄ + O₂ -> 2 H₂O + 3 C
4. H₂ + 3₃H₄ -> C₃H₆
5. Br₂ + C₃H₆ -> C₃H₆Br₂
6. C₄H₈ + 4 O₂ -> 4 CO + 4 H₂O
1 5 1
2010-03-11T13:47:48+01:00
Zad 3
1.eH,2.cG,3.gA,4.a,E,5.b,B,6.hC,7.d,F,8.f,D

Zad 4
1.eten, 2. wodór, 3. etyn, 4. tlenek węgla (IV) 5. etan

Zad5

1. heksan,
C₆H₁₄,
C₆H₁₄+19/2 O₂-6CO₂+7H₂O
C₆H₁₄+7/2 O₂-6C+7H₂O
2. heptan
C₇H₁₄
C₇H₁₄+21/2 O₂-7CO₂+7H₂O
C₇H₁₄+7O₂-7CO+7H₂O
3. nonyn
C₉H₁₆
C₉H₁₆+12O₂-9CO₂+8H₂O
C₉H₁₆+4O₂-9C+8H₂O

Zad6
a)metan
b)benzyna
c)etyn
d)butan

Zad7

A-H₂
B-O₂
C-C₃H₆
D-CO₂

1. 2C₂H₆+7O₂-4CO₂+6H₂O
2. 2H₂+O₂-2H₂O
3. C₃H₄+O₂-2H₂O+3C
4. H₂+C₃H₄-C₃H₆
5. Br₂+C₃H₆-C₃H₆Br₂
6. C+O₂-CO₂
7. C₄H₈+4O₂-4H₂O+4CO
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T14:06:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 3
1.eH
2.cG
3.gA
4.aE
5.bB
6.hC
7.dF
8.fD
4.
1---eten
2---wodór
3---etyn
4---tlenek węgla(IV)
5---etan

5. Tabelka w załączniku

6.
a----wodór
b----benzyna
c----acetylen
d----butan

7.
A---wodór
B---tlen
C---propen
D---tlenek węgla(IV)
1. 2C2H6 + 7O2--->4CO2 + 6H2O
2. 2H2 + O2---->2H2O
3. C3H4 + O2--->2H2O + 3C
4. C3H4 + H2--->C3H6
5. Br2 + C3H6--->C3H6Br2
6. C + O2---->CO2
7. C4H8 + 4O2--->4H2O + 4CO