1. Samochód jedzie ruchem jednostajnym prostoliniowym i ciągnie
przyczepkę o masie 0,2 tony siłą 12 kN. Dorysuj, nazwij i podaj wartości
pozostałych sił działających na przyczepkę
2. Ciało o masie 200 g poruszało się z przyspieszeniem 10 m/s2. Oblicz wartość siły działającej na to
ciało.
3. Ciało o masie 40 g poruszało się z przyspieszeniem 3 m/s2. Oblicz wartość siły działającej na to ciało.
4. Ciało o masie 2 t poruszało się z przyspieszeniem 0,5 m/s2. Oblicz wartość siły działającej na to ciało.
5. Pod wpływem siły 4 N ciało o masie 2 kg porusza się z przyspieszeniem a. Oblicz to przyspieszenie.
6. Pod wpływem siły 0,08 N ciało o masie 20 g porusza się z przyspieszeniem a. Oblicz to przyspieszenie.
7. Pod wpływem siły 2 kN ciało o masie 40 kg porusza się z przyspieszeniem a. Oblicz to przyspieszenie
8. Oblicz siłę oporu powietrza dla piłki o masie 0,2 kg spadającej w pewnej chwili z przyspieszeniem 8
m/s2.
9. Drewniany klocek ciągnięty jest po stole stałą siłą 2 N, dzięki czemu porusza się z przyspieszeniem 1
m/s2. Oblicz siłę tarcia klocka o powierzchnię stołu wiedząc, że jego masa wynosi 1,5 kg.
10. Oblicz średnią siłę działającą w lufie karabinu na pocisk wylatujący z szybkością 800 m/s, jeżeli jego
masa wynosi 5 g, a długość lufy karabiny wynosi 64 cm. (Odp. 2,5 kN)
11. Korzystając z zamieszczonego obok wykresu zależności przyspieszenia od
działającej na pewne ciało siły oblicz jaką to ciało ma masę.
12. Spadochroniarz spada ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jeśli tak się dzieje,
to co to oznacza?
13. Wózek o masie 2 kg, poruszający się po poziomym torze, zwiększył swoją prędkość z 10 km/h do 12
km/h w czasie 5,55 sekundy. Oblicz siłę wypadkową działającą na wózek.
14. Pojazd o masie 50 kg, poruszający się po poziomym torze, zwiększył swoją prędkość z 2 m/s do 10 m/s
w czasie 4 sekund. Oblicz siłę wypadkową działającą na wózek.
15. Na klocek działają 2 siły w kierunku poziomym: 10 N i 12 N. Jaką wartość może mieć przyspieszenie
tego klocka, jeśli jego masa wynosi 2 kg?
16. Korzystając z przedstawionego obok wykresu zależności działającej na ciało o masie 2 kg siły od czasu,
oblicz jaką drogę przebyło to ciało po czasie 4 sekund.
17. Kasia z Magdą stoją twarzą zwrócone w swoją stronę, stykają się wewnętrznymi stronami dłoni, mając
jednocześnie ręce ugięte w łokciach. Nagle (tylko!) Kasia odepchnęła Magdę. Która z dziewczynek
odjedzie do tyłu? Odpowiedź uzasadnij.
18. Wózek o masie 3 kg jest ciągnięty poziomo z siłą o wartości 4 N i jedzie ruchem
jednostajnym prostoliniowym. Dorysuj, nazwij i podaj wartości pozostałych sił
działających na wózek.
19. Wózek o masie 2 kg, poruszający się po poziomym torze ruchem jednostajnie przyspieszonym przebył
w czasie 4 sekund drogę 8 m. Oblicz siłę wypadkową działającą na wózek.
20. Na klocek działają 2 siły w kierunku poziomym i zwrotach przeciwnych: 15 N i 20 N. Jaką wartość
może mieć przyspieszenie tego klocka, jeśli jego masa wynosi 5 kg?
21. Na stole leży książka. Narysuj wszystkie siły działające na tę książkę.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T15:44:01+01:00
Zadanie 2.
m= 200g = 0,2kg
a=10 m/s2
a= F/m*m
F= a*m
F= 10*0,2
F= 2 N [F]= [kg*m/s2]

zadanie 3.
m=40 g = 0,04kg
a=3 m/s2
F= a*m
F = 0,04*3
F = 0,12N [F]= [kg*m/s2]

zadanie 4.
m=2 t = 2000kg
a=0,5 m/s2
F = a*m
F = 2000*0,5
F = 1000 N [F]= [kg*m/s2]

zadanie 5.
F= 4 N
m=2 kg
a = ?
a= F/m
a=4/2
a = 2m/s2 [a]=[N/kg]= [kg*m/s2/kg]= [m/s2]

zadanie 6.
F= 0,08 N
m= 20 g = 0,02kg
a = F/m
a = 0,08/0,02
a = 4m/s2 [a]=[N/kg]= [kg*m/s2/kg]= [m/s2]

zadanie 7.
F = 2kN = 2000N
m = 40g = 0,04 kg
a = F/m
a = 2000/0,04
a = 50000 m/s2 [a]=[N/kg]= [kg*m/s2/kg]= [m/s2]
2 5 2