Wyświadcz doświadczalnie okres i częstotliwość drgań wahadła zależności od długości wahadła. Opracuj wyniki na formacie A4 pamiętając że powinna zawierać temat.
-przyrządy(zakres, dokładność)
-pomiary
-obliczenia
-wnioski
-kolejność wykonywania czynności
-błędy popełnione w doświadczeniu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T13:53:04+01:00
Przyrządy:
wahadło, linijka lub metrówka, stoper (z telefonu)
1. zrób wahadło: na sznurku zawieś np. nakrętkę
2. zmierz jego długość, np. 50 cm = 0,5 m +- 1 mm (=- czyli dokładność pomiaru, czyli najmniejsza podziałka przymiaru którym mierzysz)
3. wpraw wahadło w ruch i zmierz w jakim czasie wykona 10 pełnych wahnięć , to jest częstotliwość: np 10 wahnięć w czasie 15 s
f = 10/15 s = 2/3 Hz
4. oblicz czas 1 pełnego wahnięcia , czyli okres , np
10 wahnięć = 15 s
1 wahnięcie = x s
5.
skróć wahadło o połowę, czyli 25 cm = 0,25 m
6. wykonaj takie same pomiary jak wyżej
wahadło powinno się szybciej poruszać, czyli ma większą częstotliwość i krótszy okres drgań.

wnioski: okres drgań wahadła zależy od jego długości. Im dłuższe wahadło tym większy okres drgań
T = 2pi pierwiastek z l/g
wzór na okres drgań wahadła
1 5 1