Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T23:13:34+01:00
- Karpaty są niezwykle rozwlekłe (przebiegają przez: Polskę, Słowację, Ukrainę, Czechy i Rumunię)
- licznie występujące ośrodki wypoczynkowe i przede wszystkim kuracyjno-uzdrowiskowe ze zdrojami leczniczymi
- parki karpackie stanowią 27% wszystkich parków w Polsce
- bogata architektura drewniana i bogata obecność folkloru
- najwyższy szczyt Polski (Rysy) leży właśnie w Karpatach
- ciekawe szlaki turystyczne, dobrze przygotowane trasy narciarskie
- Bieszczady uchodzą za względnie odludne, nie zniszczone działalnością człowieka, jest to miejsce gdzie można znaleźć żubry, wilki, rysie, żbiki, oraz jelenie karpackie
- wysoka lesistość terenu (ponad 40%)
- niewielka ingerencja człowieka w przyrodę (rolnictwo, leśnictwo, hodowla i istniejący w regionie przemysł), szacuje się że w najbliższej przyszłości nie wpłynie to negatywnie
- brak wielkich aglomeracji miejskich i blokowisk
- utworzony (w lutym 1993 roku) Euroregion Karpaty ułatwiający współpracę transgraniczną przede wszystkim w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury

2 3 2