Odpowiedzi

2010-03-11T14:54:04+01:00
Scenariusz imprezy
Przebieg:
900 - spotkanie uczestników w sali nr 25, sprawy organizacyjne,
pokaz matematycznego iluzjonisty
915-1030 - przeprowadzenie Mistrzostw Szkoły w Rozwiązywaniu Łamigłówek
1030-1040 - przerwa
1040-1200 - Kiermasz Gier Matematycznych i Logicznych (w tym czasie sprawdzane będą
rozwiązania)
1210-1230 - ogłoszenie wyników Mistrzostw i rozdanie nagród, podsumowanie Kiermaszu.
II. Opis etapów imprezy
Pokaz matematycznego iluzjonisty
Po przywitaniu uczestników i zapoznaniu z przebiegiem całości imprezy prowadzący, w
ramach rozluźnienia, zaproponował pewien prosty trick. Uczeń-ochotnik otrzymał dwie kostki
dwudziestościenne, na których widnieją liczby naturalne od 1 do 20. Został poproszony o wykonanie
rzutu tymi kośćmi i zapamiętanie sumy oczek. Następnie poproszono go o wybranie jednej z kostek,
zobaczenie jaka liczba jest na spodzie tej kostki i dodanie do wcześniejszej sumy. Następnie tą samą
kostką uczeń miał wykonać ponowny rzut, dodać otrzymaną liczbę do wcześniejszej i zapisać na
karteczce.. „Iluzjonista”, który nie widział niczego, gdyŜ stał odwrócony tyłem, w tym momencie
podchodził do kostek, brał je i wykonywał jeden rzut. Z widocznym skupieniem, świadczącym o
wykonywanej skomplikowanej operacji oznajmiał: „PoniewaŜ wypadły mi liczby ... i ... (tu podawał
rzeczywiste liczby na kostkach), zatem liczbą zapisaną na karteczce jest ... I tu padała liczba zgodna z
zapisaną na kartce. Sztuczka była wykonywana dwukrotnie i wywarła silną konsternację. Po dłuŜszej
chwili iluzjonista objaśnił na czym polega „chwyt” – suma oczek na przeciwległych ściankach kostki
dwudziestościennej wynosi 21. Zatem do liczb, które iluzjonista widzi przez chwilę na kostkach,
zanim weźmie je do ręki i wykona zupełnie zbędny, aczkolwiek robiący wraŜenie rzut, naleŜy dodać
21.Niewiem czy diobrze ale sprawdz