1. Dopisz prawidl zakończenia zdań .
Obszary często niawiedzane przez trzęsienia zniemi położone są głownie ............... .
Siłę trzęśnień ziemi określa się najczęściej w otwartej ........

2. Wymień 3 przykłady skutków trzęsień ziemi .

3. Jakie błędy są w poniższych zdaniach ? Zapisz te zdania poprawnie .
a) powstają w jądrze Ziemi prądy cieplne powodują tuch płyt litosfery .
.............................
b) W miejscach , w których prady cieplne rozchodzą sie na zewnątrz , powstają rowy oceaniczne .
................................
c) W wyniku podsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną powstają ryfy oceaniczne .
...............................
d) Grzbiety śródziemne tworzą sie po obu stronach rowu oceanicznego .
.....................

1

Odpowiedzi

  • mat0
  • Początkujący
2010-03-11T13:25:00+01:00
Zadanie 2:
-wlace sie budynki.mosty inne konstrukcjie
-wybuchy pozarow i powodzie
-powstanie fal tsunami