W wyniku spalania 1 mola pewnego węglowodoru uzyskano 6 moli tlenku węgla(IV) i 7 moli pary wodnej. Na podstawie reakcji spalania ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru. oblicz ile decymetrów sześciennych tlenu potrzeba do spalenia 1 mola tego węglowodoru?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T13:55:17+01:00
Ogólny zapis reakcji spalania węglowodorów:

CxHy + X+¼Y O₂ → XCO₂ + Y/2H₂O

W zadaniu mamy dane:

CxHy + O₂ → 6CO₂ + 7H₂O

zatem:
x = 6
y = 2×7 = 14

więc wzór węglowodoru to:
C₆H₁₄

C₆H₁₄ + 9½O₂ → 6CO₂ + 7H₂O

1 mol O₂ - 22,4 dm³
9½ mola O₂ - x
x = 212,8 dm³ - tyle dm³ tlenu potrzeba do spalenia 1 mola tego weglowodoru.
2010-03-11T14:29:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
CxHy + O₂ → 6CO₂ + 7H₂O
x=6
y=14
więc, szukanym węglowodorem jest C₆H₁₄

2 C₆H₁₄ + 19 O₂---->12 CO₂ + 14H₂O
2mole heksanu------19*22,4dm3 tlenu
1mol heksanu--------xdm³ tlenu
x=19*22,4/2
x=212,8dm3 tlenu